Lekenpraatje Clotilde le Quiniou – Efficiëntie van lichtenergieconversie: leren van fotoysteem INatuurkundige Clotilde Le Quiniou bestudeerde voor haar promotieonderzoek fotosysteem I. Dit is een van de twee fotosystemen in vasculaire planten en algen waarin licht opgeslagen. Le Quiniou vergeleek fotosysteem I van twee algen: Chlamydomonas reinhardtii en Nannochloropsis gaditana, en vergeleek de samenstelling en kinetische energie met die van vasculaire planten.

Meer informatie: http://vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2016/jul-sep/19sept_cl-le-quiniou.aspx
Proefschrift: http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/54586


Post time: Sep-25-2017